Zasiedzenie nieruchomości
Posted in Ochrona nieruchomościPrawa do nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości

Strona główna » Prawa do nieruchomości » Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości

Jak używasz czegoś wystarczająco długo możesz w pewnych sytuacjach stać się tego właścicielem. Dotyczy to przede wszystkim nieruchomości.

Zainteresowany? Zapraszam do lektury.

Z artykułu dowiesz się:

 • co to jest zasiedzenie
 • jakie warunki muszą być spełnione aby zasiedzenie nastąpiło
 • jak stwierdzić zasiedzenie
 • przerwanie biegu zasiedzenia
 • jakie są koszty postępowania o zasiedzenie

Co to jest zasiedzenie?

Najkrócej jest to uzyskanie prawa własności nieruchomości (choć nie tylko) z uwagi na korzystanie z niej przez określony czas tak jak korzystałby z niej właściciel.

Zasiedzeniu podlega nie tylko prawo własności (nieruchomości oraz ruchomości) ale również użytkowanie wieczyste, służebności gruntowe, służebności przesyłu czy też nawet udziały w nieruchomości.

Jeżeli na tym etapie masz jakieś wątpliwości, to:

Warunki zasiedzenia.

Aby zasiedzenie nastąpiło konieczne jest równoczesne spełnienie dwóch warunków:

a. samoistności posiadania (tj. władania rzeczą jak właściciel) – nie będzie posiadaczem samoistnym np. ktoś, kto rzecz dzierżawi (lub myśli że ją dzierżawi) albo komu rzecz użyczono, takim posiadaczem jest ktoś kto korzysta z rzeczy jak swojej i manifestuje to na zewnątrz (np. grodząc nieruchomość płotem, płacąc podatki od nieruchomości etc.);

b. upływu określonego czasu – przy nieruchomościach 20 lat w przypadku zasiedzenia w dobrej wierze (posiadacz jest przekonany, że przysługuje mu prawo do korzystania z przedmiotu zasiedzenia) lub 30 lat w przypadku zasiedzenia w złej wierze (posiadacz dysponuje nieruchomością jak właściciel choć zdaje sobie sprawę z faktu, że właścicielem nie jest).

Co ważne – możesz zaliczyć posiadanie Twoich poprzedników.

Stwierdzenie zasiedzenia.

Zasiedzenie następuje z mocy prawa – stajesz się właścicielem rzeczy po spełnieniu warunków wymienionych powyżej niezależnie od tego, czy przeprowadzić postępowanie sądowe w sprawie zasiedzenia.

Postępowanie sądowe jednak trzeba przeprowadzić, jeżeli jesteś zainteresowany pełnym korzystaniem z praw właściciela nieruchomości włącznie z możliwością jej sprzedaży na rzecz osób trzecich.

Wniosek składa się do sądu rejonowego właściwego wg. położenia nieruchomości. Do wniosku warto dołączyć dowody potwierdzające spełnienie warunków zasiedzenia w postaci świadków, którzy potwierdzą czas i charakter korzystania z nieruchomości, dokumentów potwierdzających płatność podatków od nieruchomości, informacje kiedy wzniesiono ogrodzenie, co ewentualnie wybudowano na nieruchomości, kto to wybudował i kiedy.

W tych sprawach wiele zależy od ich indywidualnego charakteru – niektóre są powtarzalne i proste, inne wymagają dużego nakładu pracy aby zebrać materiał dowodowy niezbędny do stwierdzenia zasiedzenia.

I choć istnieje domniemanie dobrej wiary w sprawach o zasiedzenie często ono nie funkcjonuje i Sądy przyjmują z góry, że posiadacz jest w złej wierze co wymaga upływu dłuższego – 30-sto letniego terminu posiadania.

Dlatego przygotowując się do takiego postępowania warto wziąć te wszystkie kwestie pod uwagę.

Czas posiadania Twoich poprzedników dolicza się do okresu posiadania niezbędnego do uzyskania zasiedzenia.

Zasiedzenie – ile lat i w jaki sposób.

Okres 20 (lub 30 lat) powinien być nieprzerwany.

Nie ma możliwości „dosztukowania” sobie 10 lat kiedyś tam, potem po trzech latach przerwy kolejnych 10 lat i tak dalej. Musisz posiadać nieruchomość ciągiem (choć i tutaj są pewne wyjątki – jeśli ktoś Cię samowolnie pozbawi posiadania a ty je odzyskasz posiadanie uważa się za nieprzerwane).

Co przerywa bieg zasiedzenia?

Przede wszystkim utrata posiadania. Tracisz posiadanie w 19 roku jego trwania w dobrej wierze i …. przykre ale nie udało się zasiedzieć nieruchomości.

Poza tym – wytoczenie przez właściciela nieruchomości sprawy o wydanie tej nieruchomości, wszczęcie egzekucji związanej z posiadaniem rzeczy, sprawa o ustalenie prawa własności lub uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Ogólnie przerwanie biegu zasiedzenia następuje z chwilę wszczęcia (tj. złożenia w sądzie lub wysłania na poczcie) pisma zmierzającego do pozbawienia posiadacza władztwa nad rzeczą.

Ta pieczątka sądowa lub pocztowa często ma olbrzymie znaczenie i pozwala na skuteczną walkę z zasiedzeniem.

Koszty postępowania o zasiedzenie

Opłata sądowa od wniosku o zasiedzenie wynosi 2.000 zł. W sprawie, gdzie dochodzi do podziału nieruchomości (np. przedmiotem zasiedzenia jest tylko część istniejącej działki) wówczas należy liczyć się z kosztami opinii biegłego geodety, który sporządzi projekt podziału nieruchomości (koszt między 1.500 zł a 3.500 zł).

Po zakończonym postępowaniu (o ile nastąpi stwierdzenie zasiedzenia) konieczne jest poniesienie kosztów wpisu do księgi wieczystej (ok. 300 zł) oraz podatek od czynności cywilnoprawnych – 7 % od wartości nieruchomości.

Zasiedzeniu podlega nie tylko prawo własności (nieruchomości oraz ruchomości) ale również użytkowanie wieczyste, służebności gruntowe, przesyłu czy też nawet udziały w nieruchomości.

Jak widać, aby uzyskać urzędowe potwierdzenie zasiedzenia trzeba trochę zainwestować, tym niemniej zazwyczaj warto to uczynić.

Z drugiej zaś strony – jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, z którą nie do końca wiesz co się dzieje warto się tym zainteresować, bo w przeciwnym razie może się okazać, że znienacka zostaniesz pozbawiony swojej własności.

Checklista

 • Zasiedzenie nieruchomości najczęściej wymaga 30 lat jej posiadania.
 • Nie każda osoba, która korzysta z nieruchomości może ją zasiedzieć. 
 • Koszty sądowe postępowania o zasiedzenie to min. 3.500 zł (opłata sądowa i koszty biegłego).
 • Oprócz tych kosztów należy się liczyć z podatkiem w wysokości 7% wartości nieruchomości.
 • Zdarzają się sprawy proste ale większość postępowań o zasiedzenie wymaga pomocy adwokata.
 • Warto kontrolować stan swoich nieruchomości aby ich nie stracić na rzecz osób trzecich na skutek zasiedzenia.

Zobacz też:

Poznaj mnie lepiej

Group -1-min

Poznaj mnie lepiej

Bartłomiej Owczarek, Adwokat

Jako Adwokat w ramach swojej kancelarii świadczę pomoc prawną zarówno wobec osób prywatnych jak i podmiotów gospodarczych małych (np. AleBrowar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), średnich (np. Oltrans Olgierd Hewelt) i dużych (Orange Polska Spółka Akcyjna).

Share this post

There are no comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.