Zabezpieczenie długu na nieruchomości
Posted in Nieruchomości w biznesieOchrona nieruchomościPrawa do nieruchomości

Zabezpieczenie długu na nieruchomości

Strona główna » Nieruchomości w biznesie » Zabezpieczenie długu na nieruchomości

Zabezpieczenie na nieruchomościach

Nieruchomość to nie tylko inwestycja, miejsce do życia lub prowadzenia interesów.

Nieruchomość często spełnia rolę doskonałego zabezpieczenia celem pozyskania źródeł finansowania.

Z artykułu dowiesz się:

  • jak możesz zabezpieczyć dług na nieruchomości?
  • jakie są rodzaje zabezpieczeń na nieruchomości?
  • które z zabezpieczeń jest najpewniejsze?

Jak zabezpieczyć dług na nieruchomości.

Dysponujesz gotówką, którą chcesz zainwestować pożyczając ją osobie w potrzebie. Warto zadbać przy tym aby inwestycja nie przerodziła się w stratę i zamiast kilku – kilkunastu procent rocznie abyś nie przełknął żaby związanej z niewypłacalnością dłużnika i brakiem odzyskania jakiejkolwiek sumy.

Można uzyskiwać różne formy zabezpieczenia tego typu roszczeń ale w mojej ocenie najlepszą formą zabezpieczenia jest nieruchomość należąca do dłużnika.

Jeżeli chcesz aby zabezpieczenie było pewne w pierwszej kolejności musisz sprawdzić status nieruchomości, czy nie jest już obciążona jako zabezpieczenie na rzecz innych podmiotów lub czy nie toczą się względem niej postępowania sądowe związane z prawami do tej nieruchomości.

W tym celu warto przyjrzeć się bliżej księdze wieczystej nieruchomości, nie tylko jej aktualnemu stanowi widocznemu na stronach internetowych ministerstwa sprawiedliwości  ale również, jeśli w księdze wieczystej znajdują się wzmianki o wnioskach złożonych do sądu wieczystoksięgowego, warto wybrać się do Sądu i osobiście uzyskać wgląd w akta księgi wieczystej.

W tym celu musisz się umówić w sądzie na wgląd w akta oraz dysponować pełnomocnictwem od właściciela upoważniającym Ciebie do wglądu w akta znajdujące się w księdze wieczystej.

Jeżeli na tym etapie masz jakieś wątpliwości, to:

Rodzaje zabezpieczeń na nieruchomości.

Wyróżnić możemy tutaj dwa podstawowe modele zabezpieczeń:

  1. hipoteka,
  2. przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Dokładny opis hipoteki znajdziesz tutaj a przewłaszczenia na zabezpieczenie tutaj.

Które z zabezpieczeń na nieruchomości jest pewniejsze.

Oczywistą odpowiedzią wydaje się, że to drugie, ponieważ pożyczając pieniądze stajesz się na czas trwania umowy właścicielem nieruchomości a jeśli dłużnik pieniędzy Tobie nie zwróci, Ty nie zwracasz mu nieruchomości.

W takim wypadku niezależnie od zachowania dłużnika nie tracisz i nie jesteś uzależniony od jego sytuacji finansowej (dłużnik być może nie będzie w stanie realizować swoich zobowiązań, będzie miał więcej wierzycieli, ogłosi upadłość etc.).

Nie jesteś również narażony na często długie i kosztowne postępowanie związane z odzyskaniem należności.

Ale naturalnie nie wszystko jest takie klarowne a przewłaszczenie na zabezpieczenie będziesz w stanie zastosować w każdym możliwym przypadku.

Po pierwsze istotne jest, komu pożyczasz pieniądze (jeżeli jest to konsument a przedmiotem zabezpieczenia jest lokal mieszkalny wówczas musisz się liczyć z dodatkowymi ograniczeniami w przewłaszczeniu na zabezpieczenie – więcej dowiesz się tutaj).

Istotne jest również w jakim charakterze pożyczasz pieniądze (jeśli w charakterze przedsiębiorcy musisz się liczyć z dodatkowymi ograniczeniami związanymi z przepisami o kredycie konsumenckim).

I naturalnie bardzo ważne są szczegóły samej transakcji, wysokość kwoty pożyczki, warunki jej spłaty, oprocentowanie czy też wartość nieruchomości. Zwłaszcza wartość nieruchomości i kwota pożyczki nie mogą być znacząco rozbieżne.

 

Zabezpieczenia wierzytelności są jak garnitury – najlepiej dopasowane są te robione „na miarę” z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności i indywidualnej sytuacji pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. 

Co do zasady przewłaszczenie jest pewniejsze niż hipoteka ale nie zawsze znajduje zastosowanie.

Zalecam ostrożność przy stosowaniu tego typu instrumentów zabezpieczenia i konsultację z doświadczonym adwokatem przed zawarciem umowy tego typu.

Jeśli zaś mówimy o hipotece, stanowi ona bardzo mocne zabezpieczenie a techniczne aspekty realizacji uprawnień z niej znajdziesz szczegółowo opisane tutaj.

Checklista

  • Zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach są jednymi z najpewniejszych.
  • Przewłaszczenie na zabezpieczenie wydaje się zabezpieczeniem doskonałym ale nie zawsze można je zastosować a używanie jego bez analizy prawnej może narazić pożyczkodawcę na poważne konsekwencje prawne.

Zobacz też:

Poznaj mnie lepiej

Group -1-min

Poznaj mnie lepiej

Bartłomiej Owczarek, Adwokat

Jako Adwokat w ramach swojej kancelarii świadczę pomoc prawną zarówno wobec osób prywatnych jak i podmiotów gospodarczych małych (np. AleBrowar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), średnich (np. Oltrans Olgierd Hewelt) i dużych (Orange Polska Spółka Akcyjna).

Share this post

There are no comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.