Pełnomocnictwo w prawie nieruchomości
Posted in Księgi wieczysteNieruchomości w biznesiePrawa do nieruchomości

Pełnomocnictwo w prawie nieruchomości

Strona główna » Prawa do nieruchomości » Pełnomocnictwo w prawie nieruchomości

Pełnomocnictwo w prawie nieruchomości

Nie wszystko przy nieruchomościach musisz załatwiać samodzielnie. Jest wiele spraw, w których możesz skorzystać z zastępstwa pełnomocnika.

Jakie wymogi powinno spełniać skuteczne pełnomocnictwo?

Z artykułu dowiesz się:

 • czy wszystkie sprawy związane z nieruchomościami możesz załatwić za pośrednictwem pełnomocnika?
 • jaka powinna być treść pełnomocnictwa?
 • jaka powinna być forma pełnomocnictwa?
 • czy każdy może być pełnomocnikiem?
 • jaki jest czas obowiązywania pełnomocnictwa?

Kiedy w przypadku nieruchomości możesz korzystać z pomocy pełnomocnika.

Pełnomocnik w Twoim imieniu może wykonać wiele czynności prawnych (sprzedać mieszkanie, wynająć je lub obciążyć hipoteką).

W każdej czynności związanej z nieruchomościami możesz skorzystać z pomocy pełnomocnika. Musisz jednak pamiętać, że pełnomocnictwo często daje duże możliwości pełnomocnikowi więc warto aby była to osoba zaufana.

Spotykałem się już w swojej praktyce z nieautoryzowanymi sprzedażami lub darowiznami nieruchomości dokonywanymi przez pełnomocników bez wiedzy i zgody właściciela.

Stąd też należy pamiętać o istotnym pierwiastku zaufania i kierować się zdrowym rozsądkiem przed udzieleniem komuś pełnomocnictwa. Działania pełnomocnika są traktowane jakby to właściciel je podejmował.

Jeżeli na tym etapie masz jakieś wątpliwości, to:

Treść pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo może dotyczyć wszelkich czynności związanych z majątkiem właściciela (pełnomocnictwo ogólne). Wówczas pełnomocnik może robić z majątkiem właściciela bardzo wiele.

Pełnomocnictwo może być również udzielone do konkretnych czynności związanych z daną nieruchomością lub czynności jednego rodzaju. Np. tylko do zawierania umów najmu lub dzierżawy albo tylko do składania deklaracji podatkowych czy tylko sprzedaży nieruchomości.

Przy wyborze treści pełnomocnictwo należy wziąć pod uwagę:

 • ustalenie przy jakich czynnościach będzie potrzeba korzystania z pomocy pełnomocnika
 • stopień zaufania wobec pełnomocnika
 • czy czynności są jednorazowe czy powtarzalne.

Forma pełnomocnictwa.

Forma pełnomocnictwa uzależniona jest od rodzaju czynności, do których pełnomocnictwo upoważnia. W sprawach związanych ze sprzedażą nieruchomości, darowizną, obciążeniem służebnością lub hipoteką wyłącznie właściwą będzie forma aktu notarialnego.

W sprawach związanych z najmem, dzierżaw, użyczeniem lub podatkami wystarczającą formą będzie zwykła forma pisemna.

Przy pełnomocnictwa szerokich (ogólnych) obejmujących zarówno sprzedaż jak i najem najczęściej pełnomocnictwo jest w formie aktu notarialnego, która jest formą pełnomocnictwa najdalej idącą.

Są również czynności związane z nieruchomościami dokonywane przed sądem (podział nieruchomości, zniesienie współwłasności, czynności przed sądem wieczystoksięgowym). W takim wypadku wystarczy pełnomocnictwo procesowe w formie pisemnej.

Działania pełnomocnika mogą mieć duży wpływ na Twój majątek dlatego warto poddać dokładnej analizie zarówno osobę pełnomocnika jak i zakres pełnomocnictwa.

Kto może być pełnomocnikiem.

Pełnomocnikiem może być każda osoba, która ukończyła 13 lat i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie. Tym samym – przynajmniej formalnie – nastolatkowi można udzielić skutecznego pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości a on będzie w stanie skutecznie taką sprzedaż przeprowadzić. Co ciekawe, gdyby nieruchomość należała do nastolatka nie mógłby tego zrobić.

W praktyce nie spotkałem dzieci sprzedających nieruchomości lub obciążające je prawami rzeczowymi ograniczonymi ale – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  – taka możliwość istnieje.

W sprawach sądowych (pełnomocnictwo procesowe) pełnomocnikiem może być adwokat, radca prawny, członek najbliższej rodziny lub zarządca majątkiem właściciela.

Okres obowiązywania pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo może samo w sobie być ograniczone w czasie (np. obowiązuje do konkretnie wskazanej daty lub określonego zdarzenia).

Pełnomocnictwo w każdej chwili może być odwołane przez właściciela nieruchomości poprzez złożenie wobec pełnomocnika oświadczenia o dowolnej treści. Jeśli wcześniej udzielono pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do zbycia lub obciążenia nieruchomości a następnie utracono zaufanie względem pełnomocnika warto o odwołaniu pełnomocnictwa zawiadomić również sąd wieczystoksięgowy.

Pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci pełnomocnika (zawsze) lub z chwilą śmierci właściciela (prawie zawsze). W tej drugiej sytuacji pełnomocnictwo może nie wygasać z chwilą śmierci właściciela ale musi to wprost wynikać z treści dokumentu pełnomocnictwa i podyktowane musi być szczególnymi względami.

Checklista

 • w każdej czynności związanej z nieruchomościami można posługiwać się pomocą pełnomocnika
 • pełnomocnikiem powinna być osoba obdarzona dużym zaufaniem
 • pełnomocnikiem może być osoba, która ukończyła 13 lat i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie
 • pełnomocnictwo można odwołać w każdej chwili

Zobacz też:

Poznaj mnie lepiej

Group -1-min

Poznaj mnie lepiej

Bartłomiej Owczarek, Adwokat

Jako Adwokat w ramach swojej kancelarii świadczę pomoc prawną zarówno wobec osób prywatnych jak i podmiotów gospodarczych małych (np. AleBrowar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), średnich (np. Oltrans Olgierd Hewelt) i dużych (Orange Polska Spółka Akcyjna).

Share this post

There are no comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.