Podział majątku w konkubinacie
Posted in Ochrona nieruchomościPrawa do nieruchomości

Podział majątku w konkubinacie

Strona główna » Ochrona nieruchomości » Podział majątku w konkubinacie

Podział majątku w konkubinacie

Artykuł pisany naturalnie z perspektywy nieruchomości. Podział majątku w konkubinacie najczęściej jest bardziej skomplikowany aniżeli w przypadku majątku wspólnego małżonków. Często też kończy się pokrzywdzeniem jednego z partnerów.

Z artykułu dowiesz się:

  • czy majątek konkubentów jest wspólny?
  • jak wypada porównanie konkubentów z majątkiem wspólnym małżeńskim na tym polu?
  • jak podzielić majątek konkubentów po rozstaniu?
  • w jaki sposób można zabezpieczyć interesy majątkowe na wypadek rozstania?

Majątek konkubentów

Wiele osób żyje razem nie decydując się na sformalizowanie związku przez długie lata. Wspólnie mieszkają, pracują, kupują rzeczy, których później wspólnie używają.

Czy zatem rzeczy te są ich wspólnymi? Jeśli o to nie zadbają .. to nie.

Blog jest o nieruchomościach więc w tym wpisie koncentruję się na nich, zarówno w zakresie ich zakupu jak i nakładów na wyposażenie, remonty etc.

Jeżeli kupujesz z partnerem lub partnerką mieszkanie lub inną nieruchomość, wspólnie w częściach ułamkowych, oboje wykładacie swoje pieniądze – to jest to mieszkanie wspólne.

W takich udziałach w jakich pokryliście cenę zakupu (albo jak oświadczyliście notariuszowi).

Jeżeli natomiast jedno z Was kupuje mieszkanie „na siebie”, staje się właścicielem tego mieszkania, niezależnie od tego skąd pochodziły pieniądze na zakup i później pieniądze na wykończenie, remont czy wyposażenie.

Prawo nie traktuje partnerów i ich majątku w szczególny sposób dlatego też warto o tym pamiętać inwestując poważniejsze środki w nieruchomości.

W skrajnych przypadkach można je bezpowrotnie stracić.

Jeżeli na tym etapie masz jakieś wątpliwości, to:

Porównanie sytuacji majątkowej konkubentów z majątkiem wspólnym małżeńskim

Zdecydowanie wypada na korzyść małżonków (naturalnie o ile posiadają wspólny majątek). Prawie wszystko co małżonkowie zarobią i kupią w trakcie związku małżeńskiego stanowi ich majątek wspólny niezależnie od tego, czy jeden małżonek zarabia więcej a drugi mniej (lub nie pracuje w ogóle bo zajmuje się domem i dziećmi).

W przypadku podziału majątku wspólnego każdy małżonek co do zasady ma prawo do połowy pozyskanego w trakcie małżeństwa majątku.

Co do zasady, ponieważ są dopuszczalne wyjątki.

A jak wygląda sytuacja w przypadku konkubentów. Wszystko co zostanie kupione jest formalnie własnością tego, kto to kupił, każdy zarobiony pieniądz jest własnością tego, kto go zarobił a wydatki poniesione na rzeczy drugiego z partnerów są …….. bezpodstawnym wzbogaceniem tego drugiego.

Nie ma żadnego wspólnego majątku, chyba że partnerzy zawczasu o to zadbają.

Rozliczenie majątku konkubentów po rozstaniu

Jest bardzo trudne, czasem wręcz niemożliwe.

W najlepszej sytuacji są osoby, które się zawczasu zabezpieczyły, przewidując że idylla może nie trwać wiecznie.

Jeśli partnerzy kupili nieruchomość wspólnie i widnieją w księdze wieczystej jako współwłaściciele sprawa jest klarowna – nieruchomość jest wspólna i może być przez nich podzielona, sprzedana z podziałem pieniędzy albo przejęta przez konkubenta lub konkubinę wraz ze spłatą na rzecz drugiego.

A co w przypadku, gdy dokonywali na tą nieruchomość nakładów remontowych w stopniu nierównym? Tutaj problem jest większy – aby dokonać rozliczenia tego typu nakładów należy je udowodnić..

Jak wygląda sytuacja rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej? Każdy ze współwłaścicieli winien je ponosić proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Jeśli któryś z partnerów ponosił je w większym zakresie może próbować rozliczyć.

A wyposażenie nieruchomości? Każdy konkubent jest właścicielem mebli lub innych elementów wyposażenia, które nabył za swoje środki. Po zakończeniu związku może je po prostu zabrać. Z wyjątkiem elementów, które nie dają się od rzeczy odłączyć bez istotnej zmiany jej właściwości (np. wyposażenie łazienki lub kuchni) – te rzeczy stanowią części wspólne mieszkania i należą do jego właściciela. To też można naturalnie próbować rozliczyć.

W najgorszej sytuacji są osoby, które zaangażowały swoje środki w zakup nieruchomości nie dbając przy tym o uwzględnieniu tego faktu w umowie i tym samym w księdze wieczystej. Nie mają one prawa do tej nieruchomości i mogą jedynie próbować rozliczeń majątkowych przy czym wszystko przed sądem muszą udowodnić.

Wszystkie z wymienionych wyżej rozliczeń najczęściej nie mogą się opierać na tabelkach w excelu. Dotyczą one często wieloletnich nakładów i muszą być udokumentowane w odpowiedni sposób – najlepiej rachunkami lub fakturami. A – cytując klasyka – kto tyle lat faktury trzyma?

Dużym problemem w rozliczeniach jest przedawnienie. Następuje ono w terminie sześciu lat od dokonania nakładów tak więc w przypadku związków bardziej trwałych może się okazać, że rozliczenie następuje już po tym terminie. O przedawnieniu warto wiedzieć ale pamiętać też trzeba, że z nim też można walczyć powołując się na zasady współżycia społecznego.

Kwestie ewentualnego podziału majątku warto rozstrzygnąć na początku związku.

Zabezpieczenie interesów majątkowych konkubentów na wypadek rozstania

Zabezpieczenie swoich interesów majątkowych musi nastąpić zawczasu. I choć czasem żądanie uregulowania takich kwestii może być źródłem konfliktu lub zarzutu co braku wiary w trwałość związku to warto to rozważyć.

Najprostszym sposobem jest nabywanie nieruchomości do współwłasności i jednoczesne dbanie o to aby poważniejsze nakłady finansowe na nieruchomości były dokumentowane a koszty utrzymania nieruchomości (i korzyści z tych nieruchomości) dzielone stosownie do posiadanych w nieruchomości udziałów. Jest to trochę prowadzenie księgowości w związku ale pozwala na utrzymanie klarownej sytuacji i brak narastania z czasem wzajemnych żądań finansowych.

Istnieje również sposób bardziej sformalizowany – zawarcie pomiędzy partnerami umowy spółki cywilnej. Ustrój majątkowy w spółce cywilnej jest zbliżony do majątku wspólnego w przypadku małżeństwa. Prowadzenie spraw majątkowych w ten sposób (nabywanie nieruchomości do spółki oraz zasilanie spółki określonymi wcześniej wpłatami finansowymi lub staranniej osobistym) może skutkować łatwiejszym w przyszłości rozstrzygnięciem ewentualnych sporów majątkowych. Jednakże należy pamiętać, że spółka cywilna co do zasady nakierowana jest na osiągnięcie określonych celów gospodarczych, dlatego warto umowę sformułować w ten sposób aby nie narazić się na zarzuty pozornego działania w przyszłości.

Checklista

  • prawa majątkowe w konkubinacie nie są uregulowane w polskim prawie wprost
  • rozliczenie konkubentów odbywają się często na takich samych zasadach jak obcych ludzi
  • małżeński ustrój majątkowy pozwala na łatwiejszy i bardziej sprawiedliwy podział majątku
  • w konkubinacie warto rozważyć zawieranie umów spółki cywilnej

Zobacz też:

Poznaj mnie lepiej

Group -1-min

Poznaj mnie lepiej

Bartłomiej Owczarek, Adwokat

Jako Adwokat w ramach swojej kancelarii świadczę pomoc prawną zarówno wobec osób prywatnych jak i podmiotów gospodarczych małych (np. AleBrowar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), średnich (np. Oltrans Olgierd Hewelt) i dużych (Orange Polska Spółka Akcyjna).

Share this post

There are no comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.