Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
Posted in Księgi wieczysteNieruchomości w biznesieOchrona nieruchomościPrawa do nieruchomości

Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Strona główna » Księgi wieczyste » Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Księgi wieczyste nie zawsze zawierają aktualne lub prawdziwe informacje.

Wiele takich wadliwych wpisów można usunąć tylko po przeprowadzeniu postępowania sądowego.

Z artykułu dowiesz się:

 • jakie są najczęściej spotykane niezgodności w księgach wieczystych?
 • które z niezgodności można usunąć powództwem o uzgodnienie?
 • kogo pozwać i do jakiego sądu?
 • jakie są koszty postępowania?

Najczęściej spotykane niezgodności w księgach wieczystych

Najczęściej spotykane sprawy, w których konieczne jest wszczęcie postępowania sądowego to:

 • nieprawidłowości we wpisie dotyczącym właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości (np. wpisany jest jeden małżonek zamiast obojga z uwagi na zakup z majątku wspólnego albo nie uwzględniono wszystkich wspólników spółki cywilnej w umowie),
 • hipoteki, które zabezpieczają nieistniejące już długi lub długi o znacznie niższej wysokości niż wartość hipoteki a wierzyciel nie wyraża zgody na ich usunięcie lub modyfikację (więcej o zmniejszeniu dowiesz się tutaj),
 • błędy w udziałach w nieruchomości wspólnej powstałe najczęściej na skutek pomyłek notariuszy lub sądów wieczystoksięgowych.

Jeżeli na tym etapie masz jakieś wątpliwości, to:

Które z niezgodności można usunąć powództwem o uzgodnienie

Jeżeli w księdze wieczystej jako właściciel widnieje osoba zmarła, służebność osobista na rzecz osoby zmarłej lub hipoteka, która wygasła. Do usunięcia takich niezgodności wystarczające jest uzyskanie odpowiednich dokumentów oraz złożenie wniosku do ksiąg wieczystych. Dokumentami takimi są dokumenty urzędowe (postanowienia lub wyroki sądów lub decyzje administracyjne) oraz dokumenty poświadczone przez notariusza.

Sądownie usuwa się takie niezgodności, których nie można usunąć zwykłym wnioskiem do ksiąg wieczystych, z uwagi na brak możliwości uzyskania dokumentu mogącego stanowić podstawę wpisu do księgi (najczęściej związany z odmową sporządzenia takiego dokumentu przez osobę zainteresowaną).

Jeśli nie dysponujesz takim dokumentem a chcesz wadliwe dane skorygować, nie masz wyboru – musisz skierować pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej.

Sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej nie dotyczą błędów w numeracji działek albo innych omyłek nie dotyczących samych praw wpisanych do księgi.

Kogo pozwać i do jakiego sądu

Sprawę o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym może wytoczyć podmiot, który byłby uprawniony do złożenia wniosku o dokonanie wpisu w takim zakresie. Np. jeśli sprawa dotyczy nie wpisania właściciela do księgi wieczystej uprawnioną do złożenia pozwu jest osoba, która powinna być jako właściciel wpisana. W sprawach dotyczących hipotek uprawniony jest właściciel lub każdy ze współwłaścicieli nieruchomości.

Pozwać należy wszystkich, których dotyczą wadliwe wpisy (i tym samym ewentualne orzeczenie sądu zmieniające treść wpisu będzie miało wpływ na treść ich prawa). Czyli w przy sporach związanych ze współwłasnością należy pozwać wszystkich współwłaścicieli a przy sprawach związanych z hipotekami tylko wierzyciela hipotecznego.

Pozew składa się do sądu rejonowego właściwego wg. miejsca położenia nieruchomości (czyli najczęściej sąd, w którym prowadzona jest księga wieczysta danej nieruchomości).

Sprawa o uzgodnienie treści księgi wieczystej może być wszczęta jeśli brak jest możliwości usunięcia niezgodności w inny sposób.

Koszty postępowania

Opłata sądowa od pozwu wynosi 2.000 zł.

Dalsze działania po uzyskaniu wyroku

Po uzyskaniu i uprawomocnieniu się wyroku należy do sądu wieczystoksięgowego złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej dołączając do niego w oryginale odpis wyroku wraz z potwierdzeniem prawomocności.

Checklista

 • uzgodnienie treści księgi wieczystej dotyczy tylko poważnych nieprawidłowości, których nie można skorygować w inny sposób,
 • zanim przystąpi się do postępowania sądowego należy sprawdzić, czy wadliwego wpisu nie można skorygować w inny sposób,
 • pozew składa się do właściwego sądu rejonowego niezależnie od wartości wadliwego prawa wpisanego do księgi wieczystej,
 • sprawy o uzgodnienie niezależnie od żądania obarczone są stałą opłatą sądową w kwocie 2.000 zł.

Zobacz też:

Poznaj mnie lepiej

Group -1-min

Poznaj mnie lepiej

Bartłomiej Owczarek, Adwokat

Jako Adwokat w ramach swojej kancelarii świadczę pomoc prawną zarówno wobec osób prywatnych jak i podmiotów gospodarczych małych (np. AleBrowar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), średnich (np. Oltrans Olgierd Hewelt) i dużych (Orange Polska Spółka Akcyjna).

Share this post

There are no comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.